KURUMSAL

Şirketlerimizin ana ilkesi: 'Performans ve Rekabette Üstün Başarı'dır. Bunu sağlamanın ön koşulu temeli 'insana saygı' olan 'toplam kalite' yaklaşımımızın MÜHENDİSLER AHŞAP'ın fonksiyonlardaki uygulamalarının sürdürülmesi olduğunun bilincindeyiz.

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önemle izlemeli ve koşulsuz yerine getirmeliyiz. Rekabet gücümüzü sürdürebilmek ve daha ilerilere taşıyabilmek için müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle yönettiğimiz tüm süreçlerimizde "mükemmellik" in arayışı içinde olmalıyız.

Hızla değişen iç ve dış müşteri taleplerinin doğru zaman, miktar ve kalitede sağlayabilmek için 'sürekli iyileştirme ve geliştirme' faliyetlerimizi sürdürebilmeliyiz.

Tedarikçilerimizi bir iş ortağı olarak görmeli ve onlarında aynı hedefleri benimsemelerini sağlamalıyız. Çalışanlarımıza, müşterilerimize, son kullanıcılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlamalı ve üretmeliyiz. Kaliteli ürünler kaliteli ortamda üretilir. Ailemizin her bireyi iş yeri ortamımızın emniyetli, temiz ve güvenli' olmasından sorumludur.

Müşterilerimiz tarafından güvenilir, güçlü ve saygın bir imalatçı olarak görülmek ve ilk akla gelen doğal iş ortağı sayılmamız için Mühendisler Ahşap ailesinin tüm fertlerinin bu yöndeki çabalarımızı sürdürerek, toplam kalite anlayışımızın yaşamımızda, ilişkilerimize ve işimize ışık tutmasını sağlamalıyız.

*
Vizyonumuz

Ahşap parçalar ve gelişmiş parça grupları alanında; İç pazarda müşteri memnuniyeti, kalite, satış, sevkiyat ve hizmet açılarından bir numara olmak. Teknik işbirliği yolu ile dış pazar payını arttırmak.

*
Misyonumuz

Daha etkili ürünleri, daha ekonomik üreterek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımızın tatminini ve moralini arttırmak, ortaklarımıza tatminkar oranda kazandırmak, Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için

MÜHENDİSLER

"Çevre yönetim sistemi'ni uygulayarak, çevre ve doğal kaynakları korumayı, değişen koşullarla sistemimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve çevre performansımızı sürekli olarak arttırmayı hedef seçmiştir.

Bu amaçla;

  • Tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sırasında olumsuz çevresel etkileri minimuma indirecek malzeme ve teknolojileri seçeceğiz.
  • Kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyerek sistemleri geliştireceğiz.
  • Enerji ve doğal kaynakları daha etkin şekilde kullanacağız.
  • Faliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almaya, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulamaya çalışacağız.
  • Tüm çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın çevre bilincinin artması için eğiteceğiz.
  • Yeni yatırımlarda çevresel etkileri dikkate alacağız.
  • Çevre ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyacağız.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhanği bir kaza ve acil durumda çevresel zararı en az düzeye indiricek tedbirleri uygulayacağız.
  • İşyerindeki tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar.